Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Gliwicach

 

Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2021 r. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Grunty 1.954.320,00 zł 0,00 zł 1.954.320,00 zł
Budynki, budowle 15.430.014,11 zł 8.792.130,71 zł 6.637.883,40 zł
Urządzenia techniczne, maszyny  7.452.398,60 zł 4.118.763,04 zł 3.333.635,56 zł
Środki transportowe 203.551.524,20 zł 118.139.203,91 zł 85.412.320,29 zł
Pozostałe środki 485.391,91 zł 389.213,61 zł 96.178,30 zł
Inwestycje rozpoczęte 163.473,90 zł 0,00 zł 163.473,90 zł
Razem: 229.037.122,72 zł 131.439.311,27 zł 97.598.811,45 zł

 

Informacja o dochodach i stratach Spółki

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach wypracowało za rok obrotowy 2022, zysk netto w kwocie 3.778.917,36 zł (trzy miliony siedemset siedemdzisiąt osiem złotych 36/100).

Informacja o spółkach zależnych

PKM Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że w dniu 24.06.2022 r. nastapiło zbycie udziałów spółki zależnej Bus Service Center Sp. z o.o. w Gliwicach.

Copyright © 2021 PKM Gliwice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.