Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Gliwicach

Kontrole zewnętrzne:

Tematyka kontroli 2018 Typ pliku  

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Autobusy PKM Gliwice (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach kontroli
nr 438/1207/NS/HK/18

Skan pdf icon pdf

Skan pdficon pdf

 
Tematyka kontroli 2019    

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Autobusy PKM Gliwice (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach kontroli
nr 129/1207/NS/HK/19

Skan pdf icon pdf

Skan pdficon pdf

 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - CUPT realizacja projektu "Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego" nr projektu: POIS.06.01.00-00-0035/16 Skan pdficon pdf  

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzenia kontroli - CUPT realizacja projektu "Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego" nr projektu: POIS.06.01.00-00-0035/16

Skan pdficon pdf  
Tematyka kontroli 2020    
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - PIPupoważnienienr rej.KT-O-0130-Kk01643-01/20 tematyka - przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Skanpdficon pdf

 

 
Tematyka kontroli 2021    

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli - Państwowa Straż Pożarna znak sprawy: MZ.5585.10.2021.KP

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach

Skan pdficon pdf

Skan pdficon pdf

 
Protokół kontroli Nr 71/1207/NS/HK/21 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach Skan pdficon pdf  

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Centrum Ratownictwa Gliwice znak sprawy: CRG.713.6.2.2021

Protokół z kontroli w zakresie realizacji zagadnień obrony cywilnej

Skan pdficon pdf

Skan pdficon pdf

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach znak sprawy: KT-O-0130-Kk03110-01/21

Zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach znak sprawy: KT-O-0130-Kk03110-01/21

Protokół kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

Skan pdf

icon pdf

Skan pdf

icon pdf

Skan pdf

icon pdf

 

 

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu znak sprawy: 4820210050016

 

Protokół kontroli - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu znak sprawy: 4820210050016

Skan pdf

icon pdf

Skan pdf

icon pdf

 
Protokół kontroli Nr 91/1207/NS/HP/21 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach Skan pdficon pdf  

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach znak sprawy:NS/HK-432-Z-144/21

Protokół kontroli Nr 310/1207/NS/HK/21 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

 

 

Skan pdf

icon pdf

Skan pdf 

icon pdf

 

 

 

 

Tematyka kontroli 2022    
Protokół kontroli Nr 35/1207/NS/HP/22 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach

Skan pdf

icon pdf

 
Protokół kontroli Nr rej. 040353-53-K012-Pt/22 - Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oddział w Gliwicach

Skan pdf

icon pdf

 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach znak sprawy: NS/HK-432.30-2/22

Skan pdf

icon pdf

 
Tematyka kontroli 2023    
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Ślaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach, znak sprawy: WI.8140.9.8.2023.MU

Skan pdf   

  icon pdf

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, znak sprawy: KT-O-0130-Kk0227-01/23

Protokół kontroli Nr rej. 040197-53-K012-Pt/23 - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 

Zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli przedsiębiorcy przez organ Państwowej Inspekcji Pracy, znak sprawy: KT-O-0130-Kp02127-02/23

 

Skan pdf

icon pdf

Skan pdf

icon pdf

Skan pdf

icon pdf

 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, znak sprawy: NS-HK.9022.1.277.2023

Skan pdf

icon pdf

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, znak sprawy: KT-O-0130-Kk05098-01/23

 

Protokół kontroli Nr rej. 040363-53-K015-Pt/23 - Państwowa Inspekcja pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Skan pdf

icon pdf

Skan pdf

icon pdf

 
 Protokół kontroli Nr 376/NS/HP/2023 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach  

Skan pdf

icon pdf

 
Protokół kontroli Nr 419/NS/HP/2023 - Pąństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Skan pdf

icon pdf

 
Tematyka kontroli 2024    
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Państwowy Powiatowy Inspektorat Pracy w Gliwicach

Skan pdf

icon pdf

 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

Skan pdf

icon pdf

 

Copyright © 2021 PKM Gliwice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.