Strona główna BIP - link

 

Dane podmiotu

logo-PKM

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul.Chorzowska 150
44-100 Gliwice

tel. 32 330 46 00, 32 777 50 00

fax. 32 330 46 01, 32 330 46 72

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000102832

Kapitał zakładowy 43 714 500,00

NIP 631-21-25-476
 
Regon 273604433

Konta bankowe:
 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 23 1600 1172 0002 3304 9488 6001

ING Bank Śląski o/ Gliwice 22 1050 1230 1000 0002 0055 4756

.

A div element containing some text that you want to display.