mgr inż.  Henryk Szary Prezes Zarządu

mgr inż. Maciej Krawczyk Wiceprezes Zarządu

mgr Maria Kusztal Prokurent

.