Skład Rady Nadzorczej PKM Sp. z o.o. w Gliwicach

1. Miłosz Wolański - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Mieczysław Fabisiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Wiesław Żołnierczyk - członek Rady Nadzorczej

4. Renata Caban - członek Rady Nadzorczej

5. Bogdan Traczyk - członek Rady Nadzorczej

.