Drukuj
Nadrzędna kategoria: BIP
Kategoria: Biuletyn Informacji Publicznej
Odsłony: 8266

 

Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2018 roku Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Grunty 1.954.320,00 zł 0,00 zł 1.954.320,00 zł
Budynki, budowle 12.383.607,36 zł 8.007.982,27 zł 4.375.625,09 zł
Urządzenia techniczne, maszyny  4.216.911,38 zł 3.953.681,66 zł 263.229,72 zł
Środki transportowe 150.428.471,17 zł 104.903.921,44 zł 45.524.549,73 zł
Pozostałe środki 601.989,24 zł 569.854,92 zł 32.134,62 zł
Inwestycje rozpoczęte 120.817,30 zł 0,00 zł 120.817,30 zł
Razem: 169.706.116,45 zł 117.435.439,99 zł 52.270.676,46 zł

Informacja o dochodach i stratach Spółki

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach wypracowało za rok 2018 zysk w kwocie 833.867,47 zł (osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 47/100).


Informacja o spółkach zależnych

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach posiada 12.850 (dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, w wynoszącym 2.190.200 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych), kapitale podstawowym spółki Bus Service Center Sp. z o.o. w Gliwicach.

A div element containing some text that you want to display.